Bockjaktsbox

Av Dianas Stigar

Bockjägaren.
Den åttonde filmen i jaktfilmserien Dianas Stigar, visar den svenska jakten efter råbock. Det här är filmen fšr dig som älskar bockjakt och du som precis har börjat jaga får här en god grund att stå på. Under filmens gång får du vara med på smyg- och vaktjakt under vår- och höstjakt. Du får se en mängd autentiska och spännande jaktsituationer.

Bockjägaren del 2.
En av våra mest populära jaktformer är jakten efter råbock.
Smygjakt kräver mycket kunskap av sina utövare. Det är den minst störande och den minst utrymmeskrävande jaktformen och tillika den som i skottögonblicket ger jägaren de största möjligheterna att skjuta med urval och besinning. Man måste ha god kännedom om sin mark och känna till bockarnas revir för att nå ett gott jaktresultat.
Om du gillar jaktlig spänning, dramatik och actionladdade scener så är ”Bockjägaren 2” filmen för dig.

Vårbock.
Vårbock är filmen som i första hand inte behandlar troféjakt. Utan jakt som, under den vackraste årstiden, är mest lämpad att bedriva för en selektiv avskjutning. Detta innebär att skjuta mindre bockar med dåliga horn eller efter bästa förmåga skjuta djur med sämre anlag. Med facit i hand efter några års vårjagande anser vi att detta är den enda lämpliga jakten om man vill vårda sin rådjursstam. Djuren har hög dygnsaktivitet och chansen att välja de lämpligaste djuren är stor. Vi hoppas att denna jaktform i framtiden får större utrymme i Sverige.